Strona główna
O nas
Najazdy i rampy
Stojaki na dane techniczne
Stojaki na ulotki i katalogi
Stojaki na felgi i opony
Słupki odgrodzeniowe
Stojaki na plakaty
Naklejki, cenniki zawieszki
Tablice flagi
Organizacja salonu
Meble do salonów
Elementy zapasowe
     Pozostałe
Warunki handlowe
Kontakt
Filmy Wideo

 

REGULAMIN

Każdy Klient/Konsument zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Sprzeczne lub uzupełniające warunki zleceniodawcy oraz ustalenia ustne są tylko wtedy wiążące jeśli zostały potwierdzone pisemnie.

Żaden z produktów w sklepie w myśl prawa polskiego nie jest ofertą handlową, a tylko informacją o cenie ostatniej sprzedaży danego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają nieścisłości lub błędów. Błędy w danych o produkcie nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zamówieniu o kontakt z handlowcem, przesłanie zapytania na mail

Zastrzeżenie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wyrobów, nie pogarszających właściwości użytkowych i walorów estetycznych. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Reklamacje związane z powyższymi zastrzeżeniami nie będą uwzględniane.

Ceny
Wszystkie ceny są cenami netto. podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Asortyment wyrobów podlega stałemu powiększeniu i modernizacji w związku z czym podane ceny należy traktować jako orientacyjne i przed zamówieniem prosimy sprawdzić ich aktualność.


Terminy realizacji

Realizacja wszystkich zleceń odbywa się w jak najszybszym czasie. Uzgodnienia telefoniczne dotyczące dostaw towaru są niewiążące. Roszczenia odszkodowania za niewykonaną lub niezgodną z wcześniejszymi uzgodnieniami telefonicznymi dostawę są wykluczone, chyba, ze termin został uzgodniony pisemnie.

Transport

Towar dostarczany jest na koszt odbiorcy
, opłata za transport ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia.

Towar wysyłany jest kurierem FEDEX, UPS oraz INPOST.

W przypadku posiadania umowy z inną firmą kurierską należy w zamówieniu podać jej nazwę oraz nr klienta.
Uwaga: Towar wysyłany innymi kurierami płatny na podstawie faktury Pro forma

Warunki płatności

na podstawie Faktury Pro Forma

przy odbiorze u kuriera

Po dokonaniu płatności na podstawie faktury pro forma towar wysyłamy niezwłocznie

Opłaty za wysyłkę towaru obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

Faktury

Faktury wysyłamy łącznie z towarem, sporadycznie  pocztą

Reklamacje

Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar.

W przypadku uszkodzeń winien zgłosić pisemnie wady, najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu towaru.

UWAGA !

W przypadku odbioru paczek z oznaczeniem \"NIE PRZEWRACAĆ\", \"NIE RZUCAĆ PACZKĄ\"
PROSZĘ SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA. W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEŃ, SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY Z PODPISEM KURIERA. TYLKO WÓWCZAS REKLAMACJA MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONA

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (pęknięć) należy sporządzić Protokół Szkodowy i niezwłocznie przesłać go na fax (032) 226 11 68.
Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę możliwości wymiany towaru na nowy.
Niedogodność ta związana jest z procedurą otrzymania odszkodowania od firmy przewozowej właśnie na podstawie Protokołu. Formularz protokołu posiada kurier. Otwarcie paczek następuje po wcześniejszym podpisaniu listu przewozowego.

Na Państwa żądanie kurier jest zobowiązany do obecności przy pierwszym rozpakowaniu paczek !!!

Zwroty

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, po złożeniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym produktem bądź produktami. Oświadczenie należy wysłać na adres: Wyposażenie Wnętrz SORYKS Piotr Sowiński, ul.Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów lub mailem na adres: soryks(at)soryks.pl.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie przesyłki. Dla zachowania obowiązującego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podane w punkcie 1. adresy. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy (wzór – załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Wyłącza się możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot produktu lub produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres : SORYKS Piotr Sowiński ul.Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów.

Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak możliwości uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi konsument.

Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez konsumenta w jakikolwiek sposób używany, naruszony, uszkodzony, próbowany itp. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności (w tym koszt dostarczenia towaru) zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

W przypadku zwrotu przez konsumenta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadająca jedynie wartości produktów zwróconych.

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nadruki

Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i wstępnych nadruków. Odpowiedzialność za formę nadruku przechodzi na zamawiającego w momencie przesłania pisemnej akceptacji projektu lub wstępnego nadruku przez zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za błędy spowodowane usterkami technicznymi w procesie produkcyjnym.
Przy kolorowej reprodukcji (przeniesieniu pliku na maszynę drukarską) niewielkie odchylenia od kolorów wzorcowych nie jest podstawą do reklamacji.

Odstąpienie przez Zleceniodawcę od potwierdzenia projektu bądź korekty projektu nadruku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie nadruku bez jego akceptacji. Reklamacje z takim przypadku nie będą uwzględniane.
W przypadku określenia kolorów w palecie kolorystycznej innej niż wymagana, reklamacje w tytułu niezgodności wydruku z oczekiwaniami Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
W przypadku nie zastosowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pliki oraz/lub elementy graficzne będą doliczone koszty związane z pracami studia graficznego w celu przygotowania pliku oraz/lub elementów graficznych do wykonania odpowiedniej jakości nadruku.

Dane Osobowe


W przypadku korzystania lub konieczności zarejestrowania się w naszych serwisach (np. w celu dokonania zakupów) może być niezbędne podanie niektórych danych osobowych w odpowiednim formularzu.

Dane wymagane są wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu naszych produktów bądź usług. Informacje, które należy podać to: pełna nazwa Firmy, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej (bądź kontaktowej), numer telefoniczny osoby kontaktowej (bądź zamawiającej).

W odpowiednich formularzach pola, które obowiązkowo muszą być wypełnione, są oznaczone.

Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów internetowych.

Pozostałe informacje

Wszystkie wyroby chromowane przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach o normalnej wilgotności.
W przypadku zamówienia niestandardowych wyrobów prosimy dołączyć informacje w postaci rysunku, szkicu lub zdjęcia (w miarę możliwości z wymiarami) drogą e-mailową lub faksową.

Prawa autorskie

Zastrzegamy sobie prawa do własności naszych ofert, projektów, zdjęć.
Bez naszej zgody nie wolno udostępnić ich osobom trzecim.
Na towarach firmy Soryks może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

Ochrona danych osobowych

Nigdy nie ujawniamy informacji o klientach osobom trzecim !

Firma Soryks zobowiązuje się do wykorzystywania danych Zleceniodawcy tylko do realizacji wzajemnych transakcji bez możliwości przekazywania ich osobom trzecim..

Top